Otvorená hodina informatiky 6. ročník

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.
Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

Dňa 23. 5. 2018 v klubovni našej školy odzneli slová vďaky a úcty, ktoré veršami tlmočili lásku žiakov šiestych ročníkov k ich mamám. Na otvorenej hodine informatiky spojenej s oslavou Dňa matiek sa priestory učební fyziky a chémie naplnili mamičkami, babičkami a žiakmi, ktorí v napätí očakávali, ako budú prijaté ich práce: na hodinách informatiky pripravili svojim mamám k ich sviatku blahoželania vo forme prezentácií v PowerPointe, ktoré im premietli na interaktívnej tabuli.
Slzy dojatia a radosti na tvárach mamičiek boli vyjadrením poďakovania a šťastia a prispeli k tomu aj darčeky – srdiečka, ktoré vlastnoručne vyrobili na hodinách techniky.
Otvorená hodina končila objatiami a príjemnými rozhovormi pri občerstvení, ktoré  pripravili študenti zo strediska Mladosť v Nových Zámkoch.

Tešíme sa na podobné príjemne strávené chvile s našimi žiakmi a ich rodičmi.

Album s fotografiami nájdete TU!