Malá finančná akadémia

V mesiacoch apríl-máj sa žiaci 4. A triedy pod vedením triednej učiteľky, Mgr. Alexandry Obuchovej zapojili do projektu Malá finančná akadémia a úspešne ho absolvovali. Dozvedeli sa nové informácie z oblasti finančnej gramotnosti, ktoré im pomôžu v bežných životných situáciách. Pri riešení úloh si spoločne uvedomili, aké dôležité je rozumne nakupovať, že je potrebné nakladať s peniazmi s rozmyslom a vedieť ich aj usporiť.
Práca so vzdelávacím portálom Kozmix prostredníctvom interaktívnej tabule deti zaujala a úlohy, ktoré riešili, boli pre ne primerane náročné.
Radi by sa zapojili aj do ďalších ročníkov Malej finančnej akadémie a netrpezlivo očakávajú nové informácie a zaujímavé úlohy v tejto oblasti.

A. Obuchová