Exkurzia do SEV DROPIE

Žiaci tretieho ročníka mali možnosť v rámci poznávacej exkurzie navštíviť Stredisko environmentálnej výchovy SEV DROPIE v obci Zemianska Olča. 
Prehliadkou areálu nás sprevádzala pani Katarína Bérešová, ktorá žiakov oboznámila s prostredím , v ktorom sa nachádzajú. Pripravila si pre nich tvorivé aktivity, pri ktorých žiaci museli zapojiť všetky svoje zmysly, pričom sa učili vnímať prírodu. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o triedení a o spracovaní odpadu, o  výrobe plastu. Súčasťou prehliadky bola aj prednáška o jednom z najväčších vtákov v strednej Európe – dropovi fúzatom, ktorý však už na našom území nežije.
Na záver mali žiaci možnosť zúčastniť sa kŕmenia zvierat, ktoré chovajú na stredisku. I napriek nepriaznivému počasiu žiaci zažili príjemný deň  a tešíme sa, keď sem opäť zavítame.

                                                                                       Mgr. R. Goriláková

Album s fotografiami nájdete TU!