DEŇ MATIEK u žiakov 3.C triedy

Dňa 11. mája si žiaci 3.C triedy pripomenuli  krásny sviatok, sviatok všetkých mamičiek, starých mám i babičiek, ktorý slávime druhú májovú nedeľu. 
V tento deň  privítali svojich rodičov i starých rodičov v klubovni školy. Krátkym kultúrnym programom, ktorý si pripravili pod vedením p. učiteľky Mgr. Renáty Gorilákovej vzdali úctu a poďakovanie rodičom za všetko, čo pre svoje deti s láskou robia.  Prostredníctvom básničiek, pesničiek, hudby a tanca deti vyjadrili, ako svojich rodičov veľmi ľúbia.
Rodičia boli z vystúpenia svojich ratolestí dojatí, takže na záver programu neostalo ani jedno oko suché.  Po vystúpení deti odovzdali darčeky mamičkám a ockom  ako pamiatku na tento deň.

Album s fotografiami nájdete TU!

                                                                                      Mgr. R. Goriláková