Úspechy v IQ olympiáde

IQ olympiáda je súťaž určená žiakom základných škôl zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí.
Pozostáva z logických úloh, nie je teda zameraná na zisťovanie vedomostí, získaných štúdiom. Jej cieľom je preverenie schopnosti rýchlo a logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov či samostatného vyvodenia logického úsudku. Súťažiacim umožňuje využiť vlastnú kreativitu pri riešení zadaných problémov. V rámci Slovenska sa v školskom roku 2017/2018 do súťaže zaregistrovalo 14 612 žiakov zo 705 škôl a 375 miest a obcí. Svoj talent sa rozhodlo preveriť aj 22 žiakov našej školy. Do regionálneho kola si postup spolu s 80 najlepšími súťažiacimi z nášho regiónu (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj) vybojovali Viktor Hrala (9.C) a Patrik Mečár (9.A).

Najlepšie výsledky školského kola v jednotlivých ročníkoch dosiahli:
5.ročník           Horváthová Natália                 5.C
6.ročník           Lenčéš Tomáš                         6.B
8.ročník           Klobučníková Katrin              8.C
9.ročník           Viktor Hrala                            9.C

Regionálne kolo Západ – pre deti Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja sa uskutočnilo dňa 07.05.2018 v priestoroch trnavského samosprávneho kraja. Do finále postupuje z každého regiónu 20 najlepších súťažiacich z celého Slovenska, čiže 60 detí a medzi nimi aj náš Patrik Mečár (bol na krásnom 17. mieste). Srdečne blahoželáme a budeme držať palce v celoslovenskom kole.