Prezentácia vynikajúcich výsledkov našich žiakov v prírodovedných predmetoch

V jarných mesiacoch  sa konali okresné kolá olympiád v prírodovedných predmetoch a pytagoriády. Naši žiaci opäť potvrdili, že sú „doma“ aj v tejto oblasti a dosiahli výborné výsledky.

Pytagoriáda
3. roč. – Sebastián Žatko – 8. miesto,  Danny Van Geest – 9. miesto

4. roč. – Jakub Guľaš  – 3. miesto,   Franco Pauliček – 4. miesto

5. roč. Ema Starzyková – 2. miesto,   Tereza Višňovská – 24. miesto,  Tereza Némethová – 34. miesto

6. roč. Karin Abrahámová – 3. miesto,  Alexandra Ledzényiová – 11. miesto

8. roč. Karol Suchan – 10. miesto

Matematická olympiáda

5. roč.  Ema Starzyková – 3. miesto,  Alexandra Hozlárová – úspešná riešiteľka,  Hana Bajteková  – úspešná riešiteľka

6. roč. Karin Abrahámová – 2. miesto,  Alexandra Ledzényiová – 3. miesto,  Denis Schreiner – 9. miesto

7. roč. Linda Szöke  – 1. miesto

Fyzikálna olympiáda

kategória F – Fridrich Beck – 7.miesto

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu a tešíme sa na ďalšie úspechy.