Naši úspešní reprezentanti v okresnom kole BIO kat. D

Po úspešnom okresnom i krajskom kole biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. – 9. ročníka,   nás úspešne reprezentovali aj mladší žiaci v kategórii D.
Zastúpenie sme mali v obidvoch častiach a naše žiačky dosiahli výborné výsledky. V teoreticko-praktickej časti sa rieši praktická úloha a následne žiak musí zvládnuť vedomostný test.  V konkurencii 29 súťažiacich sa darilo Jasmínke Záležákovej  a Linde Szöke zo 7.A. Jasmínka obsadila 1. miesto a Linda výborné 5.miesto.
V projektovej časti s prácou Zdravá výživa dospievajúcich športovcov súťažila ich spolužiačka Miška Čeriová a obsadila 6.miesto.

Ďakujeme súťažiacim za vzornú reprezentáciu našej školy a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.