Návšteva dopravného ihriska

V piatok 27. apríla žiaci druhých ročníkov navštívili dopravné ihrisko v Galante. Absolvovali tam zážitkové  vyučovanie v rámci predmetu  Prvouka. V teoretickej časti si upevnili svoje poznatky o dopravných značkách a o povinnostiach účastníkov cestnej premávky. V praktickej časti si vyskúšali jazdu  na bicykli, na kolobežke, ale aj úlohu chodca.
Veríme, že získané vedomosti využijú v každodennom živote, keďže už aj oni sa často stávajú účastníkmi cestnej premávky.

Album s fotografiami nájdete TU!