Vyhodnotenie jarného zberu papiera

V dňoch 09.04. – 13.04.2018 sa u nás konal jarný zber papiera. Vyzbierali sme 65 883 kg,
za čo patrí veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorý ku nám papier priniesli.

Tabuľka s umiestnením podľa tried:

Osobitné poďakovanie patrí žiakom, ktorí priniesli nad 500 kg: