Týždeň hlasného čítania v školskom klube Stonožka

Od 16.4. 2018 do 20.4. 2018 sme si na našej škole zvolili týždeň hlasného čítania.V rámci oddychovo-relaxačnej činnosti  si deti v každom oddelení  hlasno čítali knihy, či už individuálne alebo v skupinkách s pani vychovávateľkou. Myšlienkou tejto akcie bolo, zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Téma hlasného čítania – ,, S knihou na farmárskom trhu“  priblížila  deťom farmárčenie a rozpoznávanie rôznych druhov  zeleniny a ovocia.

Deti dostali rozpis jednotlivých úloh , ktoré sa počas celého týždňa vypracovávali. Každý deň bol charakteristický nejakým ovocím a záverečnou otázkou. Deti si mohli k vypracovaným otázkam  doplniť rôzne aktivity.  Na konci týždňa  sa všetky práce pozbierali a deti si zhotovili plagát alebo nástenku s tematikou Farmárskeho trhu.

Každé dieťa dostalo certifikát o účasti na Týždni hlasného čítania. Aj takýmto zaujímavým spôsobom sme deťom spestrili program v školskom klube detí Stonožka.

Album s fotografiami nájdete TU!

Vychovávateľky ŠKD