Predplavecký výcvik prváčikov

V dňoch 16.4 až 20.4. naši prváci absolvovali predplaveckú prípravu, ktorá prebiehala pod vedením  tréneriek Moniky Kovácsovej a Andrey Královicsovej. Ich zodpovedná práca a citlivý prístup k deťom boli zárukou úspešného absolvovania predplaveckej prípravy. Žiaci sa na každý deň v plavárni veľmi tešili.  Trénerky chválili ich snahu, húževnatosť, vytrvalosť, disciplínu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň výcviku, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale  si ju užívajú plnými dúškami. Všetci žiaci predviedli , čo sa naučili, v čom sa zdokonalili a každý si hrdo niesol domov svoje Mokré vysvedčenie.

Organizovaním plaveckých i predplaveckých kurzov sa nám darí plniť ciele projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, podporovať a pozitívne rozvíjať športovú činnosť našich detí.

Album s fotografiami nájdete TU!