Deň otvorených dverí

Ani tento školský rok sa neporušila tradícia „Dňa otvorených dverí“,  a tak 22.3.2018 zostali brány školy na Nábrežnej ulici č. 95 v Nových Zámkoch otvorené po celý deň.
O tom, že tento deň má svoje opodstatnenie, svedčí veľký záujem zo strany rodičov, ktorí využili túto príležitosť a prišli sa presvedčiť, ako sa ich ratolestiam darí. Žiaci, hlavne tí najmenší, túžobne a s napätím očakávali príchod svojich rodičov a starých rodičov, aby im predviedli svoje vedomosti získané počas školského roka a prezentovali sa čo najlepšie. Samozrejmosťou pre nich bola práca s interaktívnou tabuľou a využívanie ďalších pomôcok v odborných učebniach, ktoré im pomáhajú ľahšie preniknúť do sveta vedomostí.
Rodičia ocenili možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín dúfajúc, že o rok sa im táto príležitosť naskytne opäť.

Mgr. Žaneta Majerčíková