Naši žiaci medzi ocenenými reprezentantmi mesta

Dňa 21. marca 2018 sa v Dome kultúry v Nových Zámkoch uskutočnilo tradičné oceňovanie najlepších reprezentantov mesta.
Ocenení boli aj žiaci zo ZŠ na Nábrežnej ulici, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto na krajských či celoštátnych súťažiach v oblasti umenia a športu. Z rúk primátora mesta Mgr. art. Otokara Kleina si prevzali trofeje a diplomy zástupcovia redakčnej rady školského časopisu ZVONÍ! (L. Ninisová, A. Ďuricová, L. Hrúzová a T. Vulič, pod vedením Mgr. A. Ďuricovej, PaedDr. K. Schrónerovej) za 2. miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov. Už tradične si po ocenenie prišli aj naši hádzanári, ktorí v minulom školskom roku dosiahli krásne 1. miesto. Víťazné družstvo tvorili: Christopher  Bako, Tomáš Dévai, Patrik Illés, Róbert Korpa, Peter Kosztolányi, Samuel Kováč, Filip Lauro, Karol Suchan, Frederik Tomcsány, Denis Vadkerti, Jakub Zattovics, Denis Borka, Matej Petík, ktorých pripravovali tréneri Mgr. P. Sporni a Mgr. M. Kucsera. Navyše si Matej Petík prebral aj  ocenenie Vzorný reprezentant mesta, nakoľko vlani získal titul Športovec roka.
Primátor mesta sa všetkým poďakoval za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta. Zároveň vyslovil veľkú vďaku ich pedagógom a trénerom za svedomitú prácu a trpezlivosť pri vyhľadávaní a usmerňovaní mladých talentov.

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Andrea Ďuricová, ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky