Vynášanie a pálenie Moreny

Jeden zo zvykov našich predkov , ktorý sa zachoval do dnešných čias, je pálenie a vynášanie Moreny. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.
Popoludní, dňa 20.03.2018, sa aj deti zo školského klubu  Stonožka  na Nábrežnej ulici 95 vydali smerom k rieke Nitra, aby si spolu so svojimi pani vychovávateľkami a pani učiteľkami pripomenuli tento kresťanský zvyk. Deti za sprievodu harmonikára spievali ľudové piesne, a tak vyprevádzali vlastnoručne vyrobenú Morenu na jej ,, poslednú“ cestu. Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej sa rieky.

Takto sa deti rozlúčili so zimou a už netrpezlivo čakajú na krásnu a teplú jar !

pani vych. ŠKD Stonožka

Album s fotografiami nájdete TU!