Aj učitelia zo ZŠ na Nábrežnej ul.č.95 sa vzdelávajú

Dňa 19.03.2018 sa pedagógovia našej školy zúčastnili neformálneho vzdelávania pod vedením  renomovaného  kouča Štefana Machajdíka, lektora s viac ako 15-ročnou skúsenosťou s tvorbou a realizáciou teambuildingov a zážitkových táborov tínedžerov. Svoje bohaté skúsenosti s mládežou konfrontoval s poznatkami významných svetových a vedecky uznávaných autorov v tejto oblasti. Realitu   správania a prežívania súčasnej mládeže tzv. Generácie Z predstavil v zaujímavom prehľade od staroveku až po súčasnosť a nevyhol sa ani takým témam, ako je používanie mobilov, sociálnych sietí a techniky vo vzťahu k nášmu reálnemu životu. Získali sme ucelené  vedomosti  o generácii detí, ktoré  učíme a veríme, že obohatia našu pedagogickú prácu.

Mgr. Mária Luptáková