Veľkonočné tvorivé dielne

Dňa 14. marca 2018, v popoludňajších hodinách, „tvorby chtiví“ žiaci zo 4. A triedy spolu s pani učiteľkou A. Obuchovou navštívili priestory Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, kde sa konala Veľkonočná tvorivá dielňa.
Predmetom tvorivej dielne bola vlastnoručná výroba veľkonočnej pohľadnice, ktorú deti ozdobili výstrižkami z papiera, kúskami stužiek, kamienkami, ozdôbkami. Pri presnom strihaní a lepení sa žiaci „zapotili“, ale pracovníci múzea im ochotne podali pomocnú ruku.  Úsilie štvrtákov bolo odmenené nefalšovanou radosťou z vlastného originálneho výrobku, ktorý si z múzea odnášali.
Touto cestou ďakujeme zamestnancom múzea za ich úsilie a krásne chvíle strávené pri tvorivej práci. Veríme, že sa sem ešte v budúcnosti pri podobnej príležitosti vrátime.