Neodíď nám, rozprávočka ….

Toto si povedali žiaci 1.-4.ročníka a pustili sa do čítania. Zamerali sa na ľudové rozprávky, ktoré práve pre  deti zozbieral Pavol Dobšinký.
Z našej školskej knižnice Trojruža si požičali knihy, ktoré čítali na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry, v ŠKD, doma ba aj počas prestávok. Na hodine výtvarnej výchovy pridali k prečítaným rozprávkam aj ilustrácie. V ilustráciách mohli  ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku , či básničku od Pavla Dobšinského.  Svoje výtvarné práce poslali aj do medzinárodnej  výtvarnej súťaže, ktorú organizuje mestská knižnica mesta Piešťany.
Marec – mesiac knihy sa tento školský rok v našej škole niesol v znamení ľudovej rozprávky.