Predmety – svedkovia minulosti

Rok 2018 je vyhlásený Ministerstvom kultúry SR za európsky rok kultúrneho dedičstva.
Naša škola prijala výzvu a v priestoroch školy zrealizovala výstavu pod názvom Predmety – svedkovia minulosti. Prostredníctvom tejto výstavy sa žiaci mohli zážitkovou formou oboznámiť s rôznymi historickými predmetmi  z obdobia detstva, či mladosti ich rodičov, starých rodičov, prarodičov. Pre žiakov bolo veľkým zážitkom predmety vidieť, mohli si ich ohmatať, porovnať ich s vecami, ktoré používajú v súčasnosti. Na výstave bolo množstvo vzácnych exponátov – rôzne druhy pracovných náradí, kuchynské nádoby, žehličky, mlynčeky, elektrické a elektronické spotrebiče, hračky, školské pomôcky, historické písomné dokumenty a veľa  iných krásnych pamiatok.
Cieľom výstavy bolo priblížiť žiakom, ale i dospelým bohatstvo a hodnoty kultúrneho dedičstva a rozvíjať pozitívny vzťah k trvalým hodnotám a kultúrnym tradíciám.
Opäť sa potvrdila výborná spolupráca školy a rodičov. Vďaka ich ochote a snahe bolo na výstave veľké množstvo krásnych a pútavých exponátov. Touto cestou im vyslovujeme veľké poďakovanie.

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Renáta Goriláková