Sladkosti závislosťou

Dňa 13. 2. 2018 žiaci 2. ročníka v rámci protidrogovej prevencie absolvovali pútavú prednášku na tému – Sladkosti závislosťou.
Dozvedeli sa veľa užitočných informácií o tom, ako je cukor vo vhodnom množstve dôležitý pre náš organizmus. Zistili, koľko cukru sa nachádza v rôznych potravinách, ktoré konzumujú každý deň. Čo sa stáva s naším telom keď príjme veľké množstvo cukru. Žiaci si odniesli nové poznatky o predchádzaní obezity.   Za prednášku ďakujeme pani Mgr. Krochtovej.

p. učiteľky Paulíková, Vavrová, Petíková