Vyučovanie v galérii umenia

Žiaci druhých ročníkov zažili vyučovaciu hodinu výtvarnej výchovy v galérii umenia Ernesta Zmetáka.
V úvodnej časti vyučovacej hodiny si pozreli práve prebiehajúcu výstavu Talianska grafika, ktorá bola  pre žiakov motivujúca. Po prehliadke výstavy prešli do tvorivej dielne, kde už sami tvorili podľa inšpirácie z výstavy výtvarnou technikou grafika svoj kalendár. Pracovali podľa inštrukcii lektorky – náčrt, rytie do polystyrénovej doštičky, valcom potrieť doštičku farbou na grafiku a pod tlakom odtlačiť svoju prácu.  V záverečnej časti vyučovacej hodiny si urobili výstavu vlastných prác. Práce vyhodnotili a zostavili spolu kalendár. Takáto netradičná forma vyučovacej hodiny sa žiakom veľmi páčila, pretože využili  poznatky z Prvouky – z učiva Kalendárny rok a získali nové zručnosti spoznávaním novej výtvarnej techniky.

Album s fotografiami nájdete TU!

p.uč. 2.ročníkov