Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Dňa 25.1. 2018 sa na našej škole konala súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa jej 30 najlepších recitátorov ročníkov 1. – 4. Knižné ceny a diplomy si odniesli:
V prednese poézie
1. miesto – Johanna Kucharovič, 2.A
2. miesto – Danny van Geest, 3. B
3. miesto – Nina Kissová, 3. A

V prednese prózy
1. miesto – Zoja Lea Čeh, 3. C
2. miesto – Daniela Ivolková, 3. B
3. miesto – Timotej Róža, 3. B a Ema Pénzešová 4. D

Všetci zúčastnení boli odmenení  účastníckym diplomom, perom a  sladkou odmenou. Recitátorom srdečne blahoželáme a Johannke a Zojke držíme palce na obvodnom kole súťaže, kde  budú reprezentovať našu školu.

Taktiež sa súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy konala aj na druhom stupni našej základnej školy. Výber tých najlepších spomedzi toľkých vynikajúcich recitátorov nebol jednoduchý. Víťazkami a zároveň postupujúcimi žiačkami do obvodného kola sa stali:
ll.kategória (žiaci 5. – 6. ročníka):
v prednese poézie: 1. miesto – Liana Tomaštíková
v prednese prózy:   1.miesto – Ema Starzyková

lll.kategória:
v prednese poézie: 1. miesto – Broňa Takáčová
v prednese prózy:   1. miesto – Sabína Šándorová

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásny umelecký zážitok a postupujúcim žiačkam držíme palce v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.