Remeslo má zlaté dno a Kreslenie hrou

O tom, že ôsmaci našej školy sú zruční aj v remeselných činnostiach, svedčí ich účasť na súťaži „Mladý remeselník“, ktorú organizovala SOŠ stavebná v Nových Zámkoch, dňa 17.01.2018.
Svoje technické zručnosti si zmerali v konkurencii základných škôl nášho mesta a okolia a získali pekné ocenenie. Jozef Horváth  v kategórii kovoobrábač sa popasoval s výrobou jednoduchého vešiaka, za ktorý získal 3. miesto  a za úlohu v oblasti elektroniky Marek Ďurina a Kristián Lipták obsadili krásne 2.miesto.  V oblasti drevoobrábania  svoju usilovnosť  predviedla Nina Višňovská a Boris Geleta s Vladimírom Borovičkom  predviedli svoje zručnosti v maľovaní na stenu.

18.1.2018 sa ďalšej súťaže “Kreslenie hrou”, organizovanej SOŠ stavebná zúčastnili žiačky 8.ročníka. Dievčatá boli veľmi šikovné v oboch súťažných kategóriách – modelovanie a maľba. Prvé miesto v maľbe získala Viktória Kamanczová a mimoriadnu cenu tiež v kategórii maľba získala Lea Kissová.

Všetkým súťažiacim blahoželáme!                                  Mgr. Mária Luptáková