Radšej raz vidieť ako stokrát počuť…

Týmto príslovím sa riadili aj naši druháci, ktorí prostredníctvom pokusov na hodine Prvouky nadobudli množstvo nových a užitočných vedomostí o pôde.

Hrali sa na malých bádateľov s lupou a pozorovali rôzne vzorky pôdy. Zisťovali z akých súčastí sa pôda skladá. Dokonca objavili aj dážďovku. Overovali pomocou pokusov, či pôda naozaj obsahuje vodu a vzduch. Všetky zistené informácie si starostlivo zapísali a spoločne vyhodnotili.

p. uč. 2. ročníkov Paulíková, Vavrová, Petíková

Album s fotografiami nájdete TU!