Traja králi

Sviatok Troch kráľov – 6. 1. patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Je to deň, keď sa podľa kresťanov na oblohe objavila hviezda, oznamujúca narodenie Božieho Syna všetkým národom. Tento deň sa považuje za záver vianočného obdobia. Najmä  na  dedine je známe toto obdobie ako koledovanie so sprievodom, spojené s vinšovaním  zdravia, šťastia  a hojnosti.

Deti zo školského parlamentu si pripomenuli tento sviatok koledovaním a vinšovaním po triedach. Aj takouto formou prehlbujeme  u detí  národné zvyky a tradície.