Jedličková slávnosť

Posledné dni vyučovania pred prázdninami sa aj v našej škole niesli v znamení najkrajších sviatkov pokoja – Vianoc. Deti sa s nadšením pripravovali na dlho očakávanú jedličkovú slávnosť, na ktorej si navzájom rozdávali darčeky a všetci si pripravili kultúrny program alebo spoločenské hry.

Pani učiteľky Mgr. K. Takácsová a Mgr. S. Móriczová pripravili s talentovanými žiakmi z 3.B, 4.A, 4.B a z 8.A triedy nádherný kultúrny program pri jedličke. Pripomenul nám podstatné posolstvo Vianoc – sviatok narodenia Božieho Syna – Lásky.

Tóny piesne Tichá noc naplnili nielen chodby, ale aj naše srdcia.

Album s fotografiami nájdete TU!