Červená stužka

Svetový deň boja proti AIDS je jedným z 8 svetových dní podporovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou a je určený práve   na 1. decembrový deň.  Cieľom tohto dňa je už od roku  1988 vo zvýšenej miere poukázať na problematiku ochorenia AIDS, spôsobeného rozšírením infekcie vírusom HIV, ktoré stále patrí k celosvetovo najzávažnejším verejno-zdravotníckym problémom. Symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi, prípadne žijúcimi so syndrómom AIDS a teda aj tohto svetového dňa je červená stužka.

Aj tento rok sa naša škola zapojila do kampane Červenej stužky s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme sa zapojili do kampane nosením červených stužiek. Červená stužka – symbol krvi a života – v tento deň nechýbala ani na jednom kabáte zodpovedného a solidárneho žiaka.