Olympiáda v anglickom jazyku

Koncom novembra sa  opäť uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
Súťaž pozostávala z viacerých častí: počúvanie s porozumením; čítanie s porozumením; práca s gramatickým a lexikálnym testom;  opis obrázku;   rozhovor na určenú tému.
V prvej časti  si žiaci vypočuli originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili úlohy týkajúce sa obsahu textu. V ďalšej časti súťažiaci pracovali s lexikálnym a gramatickým testom. Tretia časť bola zameraná na čítanie s porozumením. V ústnej časti olympiády, ktorá   pozostávala z konverzácie a z opisu situácie na obrázku, uplatnovali žiaci svoje nadobudnuté komunikačné zručnosti z anglického jazyka.
Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti. Presvedčili nás, že anglický jazyk je predmet, ktorý obľubujú.

Vyhodnotenie:

Kategória 1A

  1. miesto: PETER FABIAN – 6.B
  2. miesto: Michaela Uhrinová – 5.A
  3. miesto: Jasmine Záležáková – 7.A

Kategória 1B

  1. miesto: MARTIN MASARYK – 8.A
  2. miesto: Patrik Mečár – 9.A
  3. miesto: Viktor Hrala – 9.C

Kategória 1C

  1. miesto: JESSICA PAULÍČEKOVÁ – 8.C
  2. miesto: Aisha Saskia Elizabeth Gore – 7.A
  3. miesto: Caden Denver Gore – 6.A

Gratulujeme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole a krajskom kole!

Olympiádu pripravila PK CJ pod vedením Ing. Jany Babjakovej.