Projekt Vedomostné ostrovy

Nadácia Volkswagen Slovakia zverejnila v septembri výzvu na podávanie žiadosti na unikátny projekt s názvom Vedomostné ostrovy. Prihlásených bolo 234 základných škôl z celého Slovenska. Naša základná škola bola jednou zo 100 vyžrebovaných a v rámci nového projektu získa interaktívnu vzdelávaciu pomôcku Vedomostný ostrov spolu s pripojením na internet na dva roky.
Jedná sa o interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh  z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Žiaci sa na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho povolania.

Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si  prácu s interaktívnym kioskom na festivale vedy – Noc výskumníkov 2017. Kiosk ich veľmi zaujal a sme radi, že od februára bude aj na našej škole.