Časopis ZVONÍ! po tretí raz medzi najlepšími

Tvorba školského časopisu je jedna z najčastejších študentských aktivít, ktoré súvisia s výukou priamo či nepriamo.
Náš školský časopis ,,ZVONÍ!“ vzniká už dlhé roky vďaka našim pani učiteľkám, ktoré nám venuje veľa voľného času, aby nás zasvätila do tajov redaktorského povolania.
Byť redaktorom je naozaj veľmi náročné. Naša redakčná rada musí dôkladne mapovať všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia v budove školy i mimo nej. Zdanlivo jednoduchá práca, ktorej finálny výsledok dostávate do rúk v podobe časopisu, je ťažkou mravčou prácou, ktorá sa rodí dlhé obdobie.
Redakčná rada začína od plánovania, zachytenia akcie, jej fotenia, správneho vytvorenia textu, jeho korektúry, vhodného obrázka, fotografie, tabuľky, až po vhodné uloženie na stránku, výberu farby či formy písma. Je toho naozaj veľa, čo musí dobrý redaktor vedieť.
Kvalita našej práce bola ocenená aj tento školský rok. Ministerstvo školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky a Dom Matice slovenskej v Žiline dňa 24.11.2017 oceňoval tie najlepšie školské časopisy. Cieľom súťaže bolo podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.
Z rúk Ing. Kataríny Kalankovej riaditeľka DMS v Žiline sme si už po tretí raz prevzali prestížne ocenenie, ktoré sme získali v druhej kategórii školských časopisov základných škôl.
Z prestížneho  ocenenia sa tešíme a zároveň nás to zaväzuje robiť časopis ešte kvalitnejším a lepším.
Ďakujeme!

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU ,,ZVONÍ!