Technická olympiáda

Dňa 10. novembra 2017 sa konalo školské kolo 8. ročníka Technickej olympiády.

V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka) v riešení vedomostného testu s 23 otázkami a úlohami súťažilo  7 žiakov. Žiaci dosiahli nasledovné výsledky:

  1. Marek Ďurina A       34 bodov
  2. Nina Višňovská A       30 bodov
  3. Adam Gažurik B        29 bodov
  4. Matej Szabó A       25 bodov
  5. Patrik Klačan B        22 bodov
  6. Vladimír Borovička B        19 bodov
  7. Denis Lelovský B        14 bodov

V kategórii B (žiaci 5. – 7. ročníka) v riešení vedomostného testu s 20 otázkami a úlohami súťažili   3 žiaci a dosiahli nasledovné výsledky:

  1. Peter Diósi B        36 bodov
  2. Matúš Sklenár B        30 bodov
  3. Samuel Surovec B        26 bodov

Víťazi školského kola a z kategórie A aj Ninka Višňovská, postupujú do okresného kola TO, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2017.

Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalšieho kola.