Výber strednej školy

Dňa 26.10.2017 sa v klubovni našej školy uskutočnilo stretnutie rodičov a žiakov 9. ročníka so zástupcami stredných škôl  mesta Nové Zámky a okolia.

Zástupcovia stredných škôl mali možnosť  informovať o  štúdiu na  ich škole, o pripravovaných aktivitách v rámci tzv. Dní otvorených dverí. Rodičia sa mohli s nimi osobne porozprávať a nadviazať  kontakty v prípade nezodpovedaných otázok. Záujem o študijno profesijné poradenstvo je veľký, o čom svedčí aj účasť rodičov. Za spoluprácu ďakujem zástupcom všetkých stredných škôl, rodičom a triednym  pani učiteľkám.

Mgr. Mária Luptáková, výchovná poradkyňa školy