Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 25. 10. 2017 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Cieľom tejto súťaže je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie, samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Do olympiády sa zapojili žiaci 8. a 9. ročníka. Svoje vedomosti si preverili v troch častiach: v testovej forme, v transformácii textu a v ústnej časti. Žiaci si uvedomovali, že je to dobrá skúsenosť pred blížiacim sa Testovaním 9.

 Výsledky školského kola:

  1. miesto: Antónia Kubicsková (9.A)
  2. miesto: Teodora Vulič (9.C)
  3. miesto: Nina Višňovská (8.A)

Všetkým srdečne blahoželáme a víťazke prajeme, aby v ďalšom postupovom kole dosiahla čo najlepšie výsledky.

Mgr. Marieta Gyénová