Medzinárodný deň školských knižníc

Naša škola sa tradične zapája do celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Ani tento ročník nebol výnimkou. Dňa 23. 10. 2017 pripravili pani učiteľky v priestoroch školskej knižnice zaujímavé aktivity pre žiakov na tému:  Deň Milana Rastislava Štefánika.

Deň školských knižníc sa začal reláciou o živote M. R. Štefánika, ktorú pripravili žiaci školského parlamentu. Od druhej vyučovacej hodiny sa začali schádzať zástupcovia jednotlivých ročníkov v priestoroch knižnice Trojruža, aby ukázali svoju šikovnosť pri vyhľadávaní informácií o M. R. Štefánikovi v encyklopédiách našej knižnice, ako aj zručnosť pri hľadaní odpovedí na otázky prostredníctvom internetu. Na záver mohli prejaviť svoju kreativitu pri písaní básne o našom velikánovi.

Deň školských knižníc sa skončil 6. vyučovacou hodinou vyhodnotením  všetkých aktivít. Najlepší boli ocenení diplomom a malým darčekom:

  1. miesto: Hana Bajteková a Viktória Šándorová (5.A)
  2. miesto: Samuel Gažurik a Kristína Bencová (9.B)
  3. miesto: Michaela Matejková a Sabina Šándorová (8.A)

Album s fotografiami nájdete TU!

  Mgr. Marieta Gyénová