Konferencia na tému Vzdorujeme extrémizmu

Dňa 16.10. 2017 sa uskutočnila v Bratislave Medzinárodná odborná konferencia na tému Vzdorujeme extrémizmu v rámci programu Erasmus+. Jej súčasťou boli i naše pani učiteľky Miriam Rudinská a Klaudia Takácsová.
Cieľom konferencie bolo prezentovať domáce a zahraničné skúsenosti z vyučovania etických aspektov zameraných na prevenciu extrémizmu v školskom prostredí. Príklady dobrej praxe spracované ako didakticko-metodický materiál pre učiteľov základných škôl predstavili okrem slovenských učiteľov aj partneri z Veľkej Británie a Nemecka.
V pracovnom workshope naše pani učiteľky prezentovali  dve odučené vyučovacie hodiny v 4.D triede na tému: Sloboda prejavu a Aktivity nového občana – nácvik spolupráce „Sme jedno telo.“
Aktivity zaujali všetkých kolegov a prispeli k rozšíreniu nielen teoretických vedomostí, ale ponúkli i praktické skúsenosti k výučbe prezentovanej problematiky.