Dopoludnie so starými rodičmi

“Október je mesiac úcty k starším.” Žiaci druhých ročníkov si preto v piatok 20-teho októbra pozvali do svojich tried starých rodičov, aby im prejavili úctu a vďaku.

Pripravili si pre nich krásne dopoludnie. Privítali ich básničkami, pesničkami a tančekom. Divadielkom ich rozveselili a moderným tancom i roztancovali. Starí rodičia svoje vnúčatá odmenili potleskom a kde tu im vypadla i slzička šťastia. Po programe žiaci predstavili svojich starých rodičov, hádali s nimi hádanky. Na záver im vnúčatá v tvorivej dielni z vďaky vyrobili darček – srdce plné kvetov. Príjemnú atmosféru v triedach umocnili domáce koláčiky od babičiek i mafinky od našich pani kuchárok, za ktoré im ďakujeme.

Milí starí rodičia, veľmi Vám ďakujeme, že ste medzi nás prišli z blízka i ďaleka a tešíme sa na stretnutie o rok.

Album I s fotografiami nájdete TU!

p.učiteľky 2.ročníkov