Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

V dňoch 2.10. – 6.10.2017 sa u nás konal jesenný zber papiera. Vyzbierali sme 71 026 kg,
za čo patrí veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorý ku nám papier priniesli.

Tabuľka s umiestnením podľa tried:

Osobitné poďakovanie patrí žiakom, ktorí priniesli nad 500 kg: