Európska noc výskumníkov

Team PROGRAMMERS sa celkom v novom zložení dňa 29.9.2017 zúčastnil v Bratislave Európskej noci výskumníkov.

V programe na hlavnom podujatí sme si  pozreli až 80 vedeckých stánkov. Zapojili sme sa do zaujímavých kvízov, súťaží a úloh, ktorými dané stánky pomáhali pochopiť vedu nám deťom.  Načerpali sme množstvo informácií a zistili sme, že za vedu sa považuje: jazykoveda, história, geografia, biológia, fyzika, chémia, matematika, informatika, technika a kozmonautika.

Po chutnom obede sme sa ešte zúčastnili kreatívnych stánkov, v ktorých sme vlastnou silou, rozumom a odhodlaním riešili pokusy z fyziky a chémie, hlavolamy z matematiky a slepú mapu z geografie.

Deň nám rýchlo ubehol a my veríme, že o rok sa nám v rovnakom zložení podarí toto podujatie  navštíviť  znova.

Veľké ďakujem by sme radi za celú skupinu Programmers vyslovili  pánovi riaditeľovi, pani zástupkyni, ktorý vo veľmi krátkom čase rozhodli a náš výlet povolili  a pani učiteľke Kreps za učiteľský dozor.

Album s fotografiami nájdete TU!

Žiaci z teamu Programmers a vedúca krúžku