Úspech vo výtvarnej súťaži

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže : „Moje najmilšie domáce zvieratko“. Táto téma bola deťom veľmi blízka. Z množstva prác sme niekoľko najvydarenejších poslali do súťaže a výsledok sa dostavil :
1. miesto – Eva Ostrolucká 2. A
3. miesto – Kamila Poláková 2.B
ocenení žiaci : Johanna Kucharovič 2.A, Matej Dékány 2.B, Hana Rosivalová  2.C, Kristína Ficzová 2.C, Viktória Freyová  2.C, Karin Kanyicsková 4.A, Gabriel Gyén   4.A.

Pripravovali ich p. učiteľky Z. Paulíková, P. Vavrová, Z. Petíková a p. vychovávateľka J. Ilčíková.