Návšteva Divadla Nová scéna

Dňa 25.9.2017 sa starší žiaci našej školy rozhodli spojiť príjemné s užitočným a spolu s pani učiteľkami Mgr. M. Gyénovou, Mgr. K. Šupalovou a Mgr. S. Móriczovou navštívili Divadlo Nová scéna, aby si pozreli muzikál PUNK ROCK v podaní mladých umelcov.

Ide o hru, ktorú stačí vidieť raz. Donúti vás premýšľať o sebe samom, o svojom živote, o svojich priateľoch. Možno si myslíte, že nejakého človeka poznáte, no nikdy neviete, čoho je v skutočnosti schopný… Rovnako aj to, že kým väčšina ľudí je normálnych a v pohode zvláda bežný život, jedno percento je schopné urobiť vplyvom situácie nepredvídateľné veci. Táto hra ukazuje život, ktorý môže byť napĺňaný láskou, porozumením, ľudskosťou, ale aj zlosťou, netolerantnosťou a najmä vzburou. Vzburou proti všetkému a všetkým. Ukazuje dôsledky agresivity a krutosti.

A keďže hra šokujúco nastavila zrkadlo prejavom agresivity a krutosti, po predstavení nasledovala beseda so psychologičkou, s ktorou mohli žiaci rozoberať problémy súčasných mladých ľudí a doby, v ktorej vyrastajú.

Mgr. Marieta Gyénová