Naša mladá novinárka Aisha v Petrohrade

V týchto dňoch vychádza 4. číslo časopisu školského športu a olympizmu TOKYO 2020, do ktorého prispela svojím článkom aj naša žiačka. Medzinárodné podujatie sa uskutočnilo na prelome júna a júla v ruskom Petrohrade.
Zúčastnila sa ho aj delegácia MŠVVaŠ SR a SAŠŠ GAZPROM “FOOTBALL FOR FRIENDSHIP 2017” a MEDZINÁRODNÉ DETSKÉ FÓRUM a delegácie z (rekordných) 64 krajín. Okrem toho bolo pozvaných viac ako 1000 hostí. Medzi účastníkmi dominovali mladí športovci, mladí novinári, futbalové hviezdy, olympionici, paralympionici, futbalové legendy, vrcholový manažment FIFA a, samozrejme, domáca elita. Slovensko zastupovali Adriana Miškovicová (MŠVVaŠ SR), Andrea Ristová (SAŠŠ), Norbert Blaško (ZŠ K. Mahra Trnava – futbalista), Aisha Saskia Elizabeth Gore ( Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky – mladá novinárka) a Roman Chrappa za médiá (TV 213).
Football for friendship očami mladej reportérky – taký je názov jej príspevku, v ktorom Aisha píše: „Mám toľko zážitkov, že som ich rozprávala celou cestou domov a vedela by som o nich rozprávať až dodnes. Dúfam, že sa sem dostanem aj na budúci rok.“ Svoj článok končí slovami: „Zem je lopta. Futbal riadi zem. Ja mením tento svet. I am changing the world!“

Komunikačným jazykom celého podujatia bola angličtina, a tak si Aisha, okrem iného, mohla obohatiť aj jazykové zručnosti.

Celý príspevok si môžete prečítať na str.7  :

Mgr. Mária Luptáková