Slávnostná rozlúčka s 9. ročníkom

Žiaci našich dvoch deviatych tried sa 28. júna 2017 spoločne so svojimi triednymi učiteľmi PaedDr. Miroslavou Mičíkovou a  Mgr. Igorom Oravcom zišli v Dome Matice slovenskej, aby si tu poslednýkrát zaspomínali na všetko pekné, čo spolu zažili.
Na pódium ich priviedli malí kamaráti – prváci. V tomto geste  sa ukrýva milá symbolika, veď ešte nedávno práve ich títo deviataci uvádzali do života našej školy. Z pódia zazneli prekrásne slová vďaky a priania všetkého dobrého do ďalšieho života od predstaviteľa rodičov, pani Šestákovej. Ďalšie slová  adresovali žiaci svojim učiteľom i rodičom. A naopak, aj oni si vypočuli od riaditeľa školy uznanie i chválu za všetko, čo dosiahli počas dlhých deviatich rokov. A rodičia, ktorí sedeli v hľadisku, boli na svoje deti právom hrdí. V tejto slávnostnej chvíli sa za slzy nikto nehanbil…

Potom sa naši deviataci presunuli na školský dvor, kde ich už čakali spolužiaci z ostatných tried a piesňou sa symbolicky rozlúčili aj s nimi.

Album s fotografiami nájdete TU!