Výlet 3.D triedy

Žiaci 3.D triedy spolu s rodičmi strávili nezabudnuteľný júnový víkend v penzióne Normandia, ktorý sa nachádza v krásnom údolí obklopenom Strážovskými vrchmi, vodnou nádržou Nitrianske Rudno a pohorím Vtáčnik. Svojou prítomnosťou ich poctila aj triedna pani učiteľka Mirka Rudinská s pánom riaditeľom Róbertom Rudinským a pani vychovávateľkou Dankou Verseghyovou.

V lone nádhernej prírody si  spríjemnili spoločné chvíle jazdou na vodných bicykloch, futbalom ,  grilovačkou, spievaním pri ohni,  kúpaním v bazéne a kreslením na tvár. Nádherné zážitky strávené v kolektíve detí, rodičov a učiteľov prispeli k utuženiu vzájomných vzťahov medzi rodinou a školou.

„ Touto cestou sa chceme poďakovať triednej pani učiteľke Mirke za lásku, trpezlivosť, starostlivosť a množstvo vedomostí a zručností, ktorými obdarúva naše deti počas celého školského roka.  ĎAKUJEME! “’

Rodičia a žiaci 3.D triedy.