Školský výlet – Banská Štiavnica

Mnohí z nás vnímajú Banskú Štiavnicu ako historické mesto, v ktorom sa ťažilo striebro. Žiaci 5.A, 6.C, 7.B, 8.A sa 5. 6. 2017 počas školského výletu presvedčili, že v tomto mestečku, môžu zažiť a vidieť i niečo iné.

V tvorivých dielňach TERRA PERMONIA sme si vyskúšali svoju šikovnosť. Maľovali, pílili, strihali a zvárali sme na naozajstných strojoch. Svoje kreatívne výtvory sme si mohli zobrať domov a prekvapiť svojich najbližších. Vo fosforovni sme sa zahrali so svojím tieňom a uvideli sme aj úžasný model vláčikov.   Po čase strávenom v tvorivých dielňach sme mali možnosť pozrieť si  historickú časť mesta, ktorú sme zakončili návštevou  Botanickej  záhrady. Nádherné naše a cudzokrajné stromy nám ponúkli kyslíkovú terapiu a oázu tieňa.

Spokojnosť a úsmev na tvári odrážali správny výber miesta na školský výlet. Ďakujeme Ing. Jane Babjakovej, Mgr. Mariete Gyénovej a Mgr. Kataríne Šupalovej za krásny deň plný zážitkov.

 Spokojní žiaci 🙂