Slávnostné vyhodnotenie krajskej MO a FO v Nitre

V pondelok, 5.6.2017, sme boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie krajských kôl olympiád z matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sa konalo v Nitre, Gymnázium Párovská.

Pozvaní boli dvaja naši deviataci – Ádám Kemény a Lucia Ninisová. Adam stál na pódiu dvakrát – raz ako úspešný riešiteľ MO a druhýkrát ako víťaz krajského kola FO kategória E. Lucinka bola úspešnou riešiteľkou fyzikálnej olympiády v tej istej kategórii. Oboch sprevádzala pani učiteľka Marianna Pšenáková, ktorá ich pripravovala z fyziky.

Obom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov na strednej škole.