Návšteva hvezdárne

Na návštevu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sme sa všetci veľmi tešili. Konečne nadišiel túžobne očakávaný deň – deň exkurzie. Dňa 29.5.2017 sme sa všetci žiaci 5. ročníka a 8.B triedy zo ZŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch ocitli v náručí hviezdnej oblohy.
Hvezdáreň a planetárium v Hurbanove je špecializované kultúrno-osvetové zariadenie, ktorého cieľom je šírenie poznatkov astronómie a príbuzných vied medzi širokou verejnosťou.
Naša návšteva hvezdárne a planetária pozostávala z troch častí. Prvú časť sme absolvovali v prednáškovej miestnosti.
Usadili sme sa v pohodlných kreslách a pozreli sme si dva filmy o čarovnom vesmíre, ktorý obklopuje našu Zem. Pracovníci nám predstavili planéty slnečnej sústavy, dozvedeli sme sa množstvo nových poznatkov.
Po skončení filmu sme si pozreli krásnu výstavu a nedočkavo sme čakali na vstup do planetária. Vstúpili sme do novootvoreného digitálneho planetária, ktoré je v súčasnosti jediné pevne inštalované zariadenie tohto druhu na Slovensku. Vychutnali sme  si projekciu oblohy na polguľovú projekčnú plochu, na ktorej sa zobrazujú hlbiny vzdialeného aj blízkeho vesmíru v novej digitálnej kvalite, rôzne animácie, postavy z gréckej mytológie, filmy vo fulldome projekcii a mnoho ďalšieho. Bol to naozaj nazabudnuteľný zážitok.
Nakoniec sme si  pozreli zachránenú a zreštaurovanú sochu Mikuláša Kopernika a slnečné hodiny  v historickom parku hvezdárne. Pozreli sme si aj pôvodnú budovu súkromnej hvezdárne dr. Mikuláša Konkolyho Thege a vďaka jasnej oblohe sme mohli pozorovať oblohu astronomickým ďalekohľadom.
Potom nás pani zástupkyňa PaedDr. Iveta Brelíková a  PaedDr. Kristína Schrónerová zobrali do cukrárne na zmrzlinu, kde sme sa všetci občerstvili.
Obohatili a prehĺbili sme si svoje vedomosti a poznatky týkajúce sa vesmíru. Plní príjemných zážitkov sme nasadli do autobusu a vrátili sa domov.
Ďakujeme  za krásny deň plný zážitkov.
Tešíme sa na ďalšie exkurzie.

Album s fotografiami nájdete TU!