Letom – svetom: Nysa, máj 2017

V týchto dňoch doznievajú zážitky našich žiakov z mobility do poľského mesta Nysa.
Nebolo ľahké vzdať sa domáceho pohodlia a vycestovať do neznáma. Cesta vlakom do Katowíc ubehla veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali a už sme sa viezli autobusom s Francúzmi do mestečka Nysa. Rodiny a pani učiteľky pre nás pripravili pocit domova, a tak sa prvotné obavy z neznámeho rýchlo rozplynuli.

Program projektu bol veľmi zaujímavý a rozsiahly, veď pozrite si fotodokumentáciu. Úlohy sme splnili na jednotku. Týždeň v Poľsku rýchlo ubehol a už teraz sa tešíme na cestovanie do Francúzska budúci školský rok.