Netradičná otvorená hodina INFORMATIKY

Pri príležitosti Dňa matiek sme 18. mája 2017 v popoludňajších hodinách  privítali naše drahé mamičky a babičky v klubovni školy  krátkym kultúrnym programom.

V odborných učebniach každý žiak odprezentoval  pre svoju mamičku k ich sviatku prezentáciu v programe POWER POINT. Prezentácie boli  vyjadrením vďaky za materinskú lásku a obetavosť. Za nádherné odkazy plné lásky, milých slov a vlastnoručne urobených darčekov sa z nejedného oka vykotúľala slza dojatia.

Na záver sa naši hostia spolu s nami a pani učiteľkami ponúkli  malým pohostením, ktoré pre nás pripravili študenti s pani majsterkami zo Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu Nové Zámky.

Ďakujeme p. uč. Mgr. Magdaléne Kosztolányiovej, Ing. Marianne Pšenákovej a Mgr. Ľudmile Prednej za pomoc pri vytváraní prezentácií na hodinách informatiky a Mgr. Zuzane Kreps za pomoc pri tvorbe malých darčekov.

Album s fotografiami nájdete TU!

 Žiaci 6. A, B, C