Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 30.apríla 2017,  sa konalo v našej farnosti Prvé sväté prijímanie.

52 detí našej základnej školy prvýkrát prijali do svojich srdiečok Pána Ježiša. Slávnosť Prvého  svätého prijímania bola veľmi dôstojná a slávnostná. K jej krásnemu priebehu prispeli nielen krásne vyobliekané deti, nádherná výzdoba kostola, ale hlavná vďaka patrí pani katechétke Klaudii Takácsovej, ktorá deti  na túto  významnú udalosť pripravila. Veríme, že pre deti a rodičov to bol nezabudnuteľný zážitok na celý život a stanú sa z nich verní kresťania.