Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

Dňa 23. septembra sa na dvore našej školy konalo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska. Tejto významnej udalosti sa zúčastnili poprední hostia: PhDr. Ivica Bachledová, Mgr. Andrea Hippová – NADÁCIA SLOVENSKÁ SPORITELŇA, primátor mesta pán Ing. Gejza Pischinger, ďalší predstavitelia mesta Nové Zámky – náčelník MsP Róbert Major, jeho zástupca Mgr. Jozef Tököly, za f. Brantner Vladimír Polák a dodavateľská f. Funny sport.

Naše nádejné speváčky Karla a Kolett Klein spolu so žiačkami 8.C triedy všetkým prítomným zaspievali a zatancovali a potom sa “slova” ujali športovci. Najprv si zahrali prvý symbolický zápas volejbalistky a po nich naši hádzanári. Na záver pán riaditeľ vyskúšal, ako sa bude futbalistom kopať do bránky.

Veríme, že toto ihrisko bude veľkým športovým prínosom pre všetkých!

Album s fotografiami: Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska