Vyhodnotenie jarného zberu papiera 2016/2017

Milí rodičia a priatelia našej školy,

tento rok sa nám podarilo vyzbierať úžasných 70.576 kg papiera, za čo Vám patrí obrovské ĎAKUJEME !

Tabuľka s umiestnením podľa tried:

Osobitné poďakovanie patrí žiakom, ktorých rodičia priniesli nad 400 kg: